Start
BEZROBOCIE
Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w lutym 2016 roku wyniosła 38 321 osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 10,7% (szacunek WUP) [zobacz więcej]

Start

Kontakt: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25c, tel: 077 44 16 701, fax: 077 44 16 702, e-mail
Elektroniczny Urząd Podawczy

OSTRZEŻENIE
dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność szkoleniową posiadających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu

Szanowni Państwo,
w związku z wieloma zgłoszeniami płynącymi od Państwa, o otrzymywaniu pisma sugerującego wpłatę 300,00 PLN na konto spółki o nazwie Rejestr Krajowych Podmiotów Szkoleniowych, uprzejmie informujemy, że ów rejestr nie ma żadnego związku z Rejestrem Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP Opole i inne wojewódzkie urzędy pracy, a także nie pozostaje w żadnym związku z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. z 2015r, poz. 149 z późn. zm.)  wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Apelujemy do Państwa o zachowanie czujności w powyższej sprawie.

Pismo, którego dotyczy ostrzeżenie można zobaczyć tutaj.Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 3)

24 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 4690/2014 projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (wersja nr 3). Więcej informacji dostępne na stronie http://www.pokl.opole.pl.pl


Informacja i sytuacja na rynku pracy w lutym 2016 rok       

Liczba bezrobotnych w województwie opolskim w lutym 2016 roku wyniosła 38 321 osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 10,7% (szacunek WUP).
W porównaniu do stycznia 2016 roku liczba bezrobotnych w województwie zwiększyła się o 35 osób. 

Oficjalna strona WUP OPOLE
webmaster
2006